گروه ادبیات فارسی دانشگاه آزاد مهاباد

چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد _ واحد مهاباد

مقایسه اصطلاحات و مفاهیم صوفیه (استخراج افتراق و وجوه مشترک ) در کشف المحجوب و رساله قشیریه

مقایسه اصطلاحات و مفاهیم صوفیه (استخراج افتراق و وجوه مشترک) در کشف المحجوب و رساله قشیریه

استاد راهنما: دکتر  محمد حسین خان محمدی                     استاد مشاور: دکتر شهباز محسنی

استاد داور:  چنور برهانی                                                  دانشجو:زهرا پور حسین

تاریخ دفاع:۳۱/۶/۸۸                                                           نمره : ۱۹

چکیده :

     کشف المحجوب هجويري از جهات گوناگون از با ارزش ترين متون صوفيانه فارسي است، ونخستين  کتاب شناخته شده اي است كه در زبان فارسي در موضوع ‏تصوّف نوشته شده است  و تنها شرح تعرّف مستملي بخاري‌‌[كه در ترجمه و بسط التعرف كلاباذي نوشته شده است .] بر آن مقدم است. ‏ اين اثر شامل شرح بسياري از اصول تصوّف و آداب صوفيان، خرقه و خرقه پوشي، ملامت و ملامتيان مي باشد؛ علاوه بر آن فصولي دارد که در نوع خود ‏بي سابقه است .نويسنده بدون شک در نگارش اثر ارزشمند خود به متون عرفاني پيش از خود خصوصاً « رساله قشيريه» نظر داشته است.

 ‏    رساله قشيريه اثر ابوالقاسم عبدالکريم بن هوازن قشيري (م: 386 هـ ق) دو فصل و پنجاه و چهار باب دارد. که به عقايد صوفيان درباره‌ي اصول و ‏شرح احوال و نقل اقوال مشايخ صوفيه از ابراهيم ادهم (متوفي 162 هـ) تا ابو عبدا... احمد بن عطار رودباري (متوفي 369 هـ) مي پردازد وباب‌هايي در  شرح اصطلاحات ‏و احوال مقامات دارد.‏ بي گمان رساله قشيريه يکي از مآخذ مهم و اسناد معتبر تصوف است. در اين رساله تلاش شده است تا اصطلاحات عرفاني هر دو اثر را به ترتيب ‏حروف الفبا در کنار يکديگر قرار دهيم تا ضمن دسترسي آسان به اصطلاحات ،با مقايسه دو اثر، موارد اشتراك و افتراق در تعاريف اصطلاحات نشان داده شود.

کلمات كليدي : کشف المحجوب،‏ هجويري، قشيري، رساله قشيريه، اصطلاحات عرفاني

حجم پایان نامه ۲۰۹ صفحه می باشد
+ نوشته شده در  دوشنبه سوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:33  توسط خضرالله